Metoda McKenziego

Polega na mechanicznym diagnozowaniu i leczeniu dolegliwości bólowych kręgosłupa. Celem leczenia w tej metodzie jest ograniczenie lub zlikwidowanie objawów bólowych, przywrócenie możliwie pełnej funkcji strukturom generującym ból a także zabezpieczenie przed nawrotami dolegliwości. Ponadto wykorzystywana jest w ostrych i przewlekłych bólach kręgosłupa i kończyn, których przyczyną jest zamiana strukturalna w obrębie krążka międzykręgowego. W terapii wykorzystuje się pozycjonowanie pacjenta oraz wykorzystanie przez niego odpowiedniego ruchu leczniczego. Terapia ta wykorzystuje czynniki  mechaniczne, które generowane są siłami pacjenta.

W metodzie tej wykorzystuje się ruchy odwracające mechanizm wywołujący dolegliwości bólowe tzn. w procesach patologicznych charakteryzujących się tyło przemieszczeniem jądra miażdżystego stosuje się procedury  wykorzystujące przerost, a w przodo przemieszczeniach wykorzystuje się procedury bazujące na zgięciach kręgosłupa.

Techniki wykorzystywane w terapii to:

  • Oscylacje na wyrostkach poprzecznych
  • Mobilizacje kręgów z ruchem
  • Manipulacje kręgów
  • Mobilizacja rotacyjna miednicy
  • Trakcje

Metoda ta nie tylko składa się z części terapeutycznej ale także z części diagnostycznej , która pozwala na określenie przyczyn dolegliwości wcześniej niż drogie i skomplikowane badania obrazowe (rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa).Badanie diagnostyczne składa się z trzech testów sprawdzających:  ruchomości kręgosłupa, testów statycznych i testów dynamicznych. Po dokładnej analizie wzorców bólowych czy ograniczeń ruchomości w stawach , terapeuta stawia diagnozę i układa stosowną terapię dla pacjenta. Przy właściwie dobranym programie terapii, odpowiedniej ilości czasu pracy z pacjentem metoda ta pozwala na redukcję objawów oraz samodzielne radzenie sobie z bólem.
Metoda McKenzie, zarówno pod względem diagnostycznym jak i terapeutycznym znakomicie uzupełnia się w leczeniu pacjentów bólowych z innymi metodami takimi jak PNF czy Terapia Manualna

RehaOrtopedica - Rehabilitacja Myślenice RehaOrtopedica - Rehabilitacja Myślenice RehaOrtopedica - Rehabilitacja Myślenice

Nasi Partnerzy


Skip to content