Neuromobilizacje

Są rodzajem terapii manualnej,w której na układ nerwowy, działa się bezpośrednio napinając lub uruchamiając nerw, poprzez odpowiednie kombinacje ustawień i trakcji w celu usprawnienia jego elastyczności i ruchomości. Postępowanie takie ma na celu normalizację zakłóconej pobudliwości i intensywności procesów nerwowych, a przez to pełniejsze przekazywanie informacji w organizmie i usprawnienie procesów naprawczych, gojących. Często pozwala ono na, nieomal natychmiastową, poprawę funkcji i zlikwidowanie bolesności oraz na szybszą regenerację podrażnionych tkanek w tych sytuacjach, w których u podłoża patologii występuje zaburzenie czynności.

Do oceny mechaniki układu nerwowego służątesty napięciowe, do przeprowadzenia których niezbędna jest umiejętność przenoszenia napięć na trakty nerwowe. Wyznaczony jest technicznymi możliwościami wprowadzania sił naciągających struktury nerwowe. W konsekwencji neuromobilizacje to: leczenie w ostrych stanach zapalnych, ograniczenie patologicznych napięć tkanek kurczliwych, zmniejszenie bólu, normalizacja czucia głębokiego a w końcu równowaga psychofizyczna.   Koncepcja ta jest zupełnie nowym spojrzeniem na leczenie schorzeń, wymagającym przełamania dotychczas stosowanych schematów myślowych. Stanowi logiczne wytłumaczenie dla wielu mechanizmów i objawów patologicznych. Wzbogaca rozumienie niektórych, już stosowanych, skutecznych sposobów terapii, których istota działania często nie była dostatecznie wyjaśniona

RehaOrtopedica - Rehabilitacja Myślenice RehaOrtopedica - Rehabilitacja Myślenice RehaOrtopedica - Rehabilitacja Myślenice

Nasi Partnerzy


Skip to content